TAKIM KOMPOZİSYONU

Bir takım üç kişiden oluşur.
• Bir takım üyesi takım lideri olarak belirlenmelidir.
• Dördüncü (alternatif) bir takım üyesi bir takımla kaydedilebilir ve hastalık durumunda değiştirilebilir.
• Paramedic Challenge Türkiye sadece paramedik öğrencileri için tasarlanan bir etkinliktir.

KAYIT

Paramedic Challenge Türkiye’ ye başvuru için Türkiye Paramedik Öğrenci Sempozyumu’na kayıt yaptırmak zorunludur.

Davranış Kuralları

Tüm katılımcı takım üyeleri aşağıdaki formları imzalayıp organizasyon kuruluna teslim etmelidir.
Katılım Sözleşmesi ve Sorumluluk Beyanı Formu
Davranış Kuralları Formu
Fotoğraf, Video İzin Formu
NOT: Ana hatlarıyla belirtilen kurallara uyulmaması bir takımın veya takım üyesinin diskalifiye edilmesine neden olur.

ÜNİFORMALAR

Paramedic Challenge Türkiye yüksek profilli bir etkinliktir. Bu nedenle tüm ekip üyeleri belirlenen kıyafet kurallarına uymakla yükümlüdür.

YARIŞMA KURALLARI

• Takımda cep telefonları veya iletişim / mesajlaşma / e-posta / web erişim cihazlarına izin verilmez.
• Molalarda, rakip takımların kendi aralarında veya etkinlikteki diğer kişilerle konuşmasını engellemek için Paramedic Challenge Türkiye görevlileri tarafından denetlenecektir.
• Cep telefonu vb. iletişim araçları kullandığı tespit edilen kişilerin takımları diskalifiye edilecektir.
• Takım üyelerine hafif atıştırmalıklar ve içecekler sunulacaktır.
• Paramedic Challenge Türkiye koordinatörleri, yarışma güvenliğinin sağlanması için müsabaka boyunca takımları kontrol edecektir.
• Yarışma için takımların başlangıç saatleri, Paramedic Challenge Türkiye tarafından rastgele belirlenir.

KONTROL

Bireysel ekip kontrol işlemleri 10.04.2020 Cuma günü, 09:00 – 10:00 saatleri arasında Acıbadem Case Binası’nda gerçekleştirilecektir.

Paramedik Challenge Türkiye bireysel ekip kontrolüyle başlayacaktır.Takım Brifingi aynı odada saat 10:00 ‘da başlayacaktır.

Tüm ekip üyelerinin bireysel kontrol sırasında resmi, geçerli üniversite kimlik kartlarını sunmaları istenecektir.

DENETİM VE EKİP TOPLANTISI

Yarışmacı, aşağıdakiler dışında üstünde hiçbir ekipman taşıyamaz

Bir stetoskop
Travma Gözlüğü
Tükenmez kalem
Boş not defteri
Penlight
Yarışma süresince takımlar için avantaj sağlayacak hiçbir mesleki dokümana izin verilmeyecektir.