Bildiri Gönderim Kuralları

Bildiri özetlerini aşağıda belirtilen kurallar doğrultusunda “Bildiri Göndermek için Lütfen Tıklayınız!” yazılı butona tıklayarak göndermeniz gerekmektedir.

Gönderilecek özetler, sözel ve poster bildiri olabilir.

-Eksik veya hatalı olarak gönderilen bilgilerden Düzenleme Kurulu sorumlu değildir.

-Bildiri sunumlarının program içindeki yeri ve şekline Düzenleme Kurulu karar verir.

-Bildiri kabulleri internet üzerinden yapılacak ve konu ile ilgili yönlendirilmiş hakem heyeti tarafından değerlendirilecektir.

Bildiri Özet Metninin Hazırlanması

 • Bildiri özetleri Türkçe olarak hazırlanacaktır.
 • Sunum şekli Sözel ya da Poster olarak belirtilmelidir. Ancak bilimsel program ve bildirinin içeriğine göre Bilimsel Kurul, bildirinin sunum şeklini değiştirebilir.
 • Bildiri özetinizin başlığı tümüyle büyük harfle yazılmalı, kısaltma kullanımından kaçınılmalı ve başlık, boşluklar dahil 100 karakteri geçmemelidir.
 • Yazar isim ve soyadları (unvan yazılmaz), çalıştığı kurum eksiksiz olarak belirtilmeli ve sıralamalara dikkat edilmelidir.
 • Bildiri özet metni, 250 kelimeyi aşmamalıdır. Bu sınırlamaya sadece özet metni dahil olup, başlık, yazar isim ve adresleri ile anahtar sözcükler bu sınırlamadan ayrı tutulacaktır.
 • Anahtar Kelimeler: en az 3, en fazla 5 adettir.
 • Bildiri özetleri yapılandırılmış olmalı, “Amaç”, “Gereç- Yöntem”, “Bulgular”, “Sonuç” ve “Anahtar kelimeler” alt başlıklarını içermelidir.
 • Bildiri özetlerine resim, tablo ya da grafik konulmaması gerekmektedir.

-Bildiri özetini gönderen kişi ile Sempozyuma katılacak sorumlu yazarın farklı olması durumunda, sorumlu yazar “ Sunucu Yazar” olarak belirtilmelidir. Sorumlu yazarın ayrıca iletişim bilgileri yazılmalıdır.

-Bildiriler daha önce hiçbir yerde basılmamış ve sunulmamış olmalıdır.

-Bildiriler orijinal araştırma, olgu sunumu, veri tabanı analizi vb. gibi yazarların bilimsel katkılarını ortaya koydukları çalışmalar olmalıdır.

-Bildiri ile ilgili bilimsel ve hukuki sorumluluk yazarlara aittir.

-Bildirilerin kabul edilebilmesi için sunumu yapacak yazarın sempozyum kayıt işlemini tamamlamış ve ücretini yatırmış olması gerekmektedir.

-İletişim konusunda sorun yaşanmaması için sisteme kayıt olurken e-mail adresinizi ve cep telefon numaranızı girmeyi unutmayınız.

-Yukarıda belirtilen kurallara uygun olarak gönderilmeyen bildiri ve poster özetleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Poster Sunum Özellikleri

 •  Posterler, 70X90 cm ebadında sunulacaktır. 
 • Posteri sunacak kişinin adı altı çizilerek belirtilmelidir.
 • Sözel ve poster bildirilerin sunumlarında amaç, yöntem, bulgular, sonuç ve referans başlıkları mutlaka belirtilmelidir.

Sempozyum Araştırma Ödülleri

Bilimsel hakem heyeti tarafından seçilen 1 sözel ve 1 poster olmak üzere toplam 2 bildiriye sempozyum düzenleme kurulu tarafından “ARAŞTIRMA ÖDÜLLERİ” verilecektir. Bu doğrultuda, ödül alan araştırmacılar bir sonraki sempozyuma ücretsiz kayıt hakkı kazanacaktır. Ödül başvurusu yapılabilmesi için, başvuru yapan kişinin sempozyum kayıt ücretinin yatırılmış ve sempozyum kaydının yapılmış olması gerekmektedir.